top of page

Pavillon Greenland, 2017

I en tid hvor urbanisering spiller en central rolle i samfundet verden over, er jeg drevet af ønsket om som designer at bidrage til samfundsudviklingen, særligt set i lyset af den omstilling der finder sted i store dele af verden. En omstilling hvor nogle områder affolkes, og dermed står overfor at skulle genopfinde sig selv for at kunne overleve, mens andre oplever massiv tilflytning. Bygdesamfundet langs den Grønlandske kyst oplever ligeledes denne tendens, og et stort antal bygder vil derfor være lukningstruede.

I dag er livet i bygderne udfordret. Fiskerierhvervet har ændret sig betydeligt, der er færre fisk og konkurrencen fra store flydende fiskefabrikker, gør det svært, at overleve som fisker i de mindre bygder.Mangel på arbejde i bygden og i de små byer er et stort problem, især for de unge som forgæves søger efter en rolle i samfundet.

Jeg vil i dette projekt udvikle et udendørs ”møde- og samlingssted” i naturen omkring bygden. Stedet skal være et samlingspunkt både for bygdens beboere og for turister.  Mødestedet skal kunne bruges til forskellige aktiviteter såsom salg af lokale specialiteter som tørfisk og kunsthåndværk, tilberedning af mad, information om aktiviteter i lokalområdet, kaffemik og hvilested for vandrere. Turisterne får mulighed for at møde beboerne fra bygderne og ikke mindst være tæt på naturen og derigennem få en forståelse for den grønlandske kultur.

bottom of page